Producenci

Path to purchase from brand’s perspective

Ścieżka zakupowa z perspektywy producenta

What is the manufacturer’s view of the customer path to purchase? How to meet the challenges of directing traffic to the distribution network? Following customer’s path to purchase on manufacturer’s end According

Czytaj więcej
Monitoring sales nad prices in manufacturers' distribution network

Monitorowanie cen i sprzedaży w sieci dystrybucji

Gromadzenie danych o sprzedaży online daje producentom szansę na weryfikację i optymalizację działań. Pozwala na lepsze zrozumienie rynku i trendów konsumenckich, co z kolei umożliwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Ułatwia także identyfikację swoich mocnych stron oraz obszarów do poprawy.

Czytaj więcej

Cookies

Our website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this. See our Politykę Prywatności to check how you can control cookies on your device.

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia