Google Tag Manager to proste narzędzie do zarządzania tagami i kodami JavaScript wstawianymi na stronę internetową. Dzięki niemu możesz łatwo dodawać i usuwać kody zewnętrznych partnerów bez konieczności ingerencji w kod strony. Zobacz, jak skorzystać z tej metody integracji.

Krok 1 Aktywne konto GTM i poprawna konfiguracja

Upewnij się, czy Twój sklep ma aktywne konto GTM i opublikowany kontener.

Następnie sprawdź, czy sklep ma poprawnie skonfigurowane śledzenie transakcji w Google Analytics i zmienną warstwę danych - dataLayer.