Aby zintegrować się z naszym systemem musisz zaimplementować w swoim sklepie nasze skrypty. Służą one do poprawnego rejestrowania transakcji i naliczania prowizji odpowiednim partnerom. W przypadku ruchu ze stron producentów, prowizji wynosi "0".

Rejestrowanie transakcji dotyczy tylko transakcji realizowanych z przekierowania widgetu 100shoppers (po ustawieniu cookies)

1. Data Loader skrypt

Skrypt ten powinien być umieszczony w nagłówku każdej strony sklepu. Odpowiada za rozpoznawanie parametrów przekazywanych w ramach przekierowania z widgetu i za ustawianie cookie pozwalającego później powiązać transakcję z serwisem, z którego przekierowany został użytkownik.

<script type="text/javascript">
"use strict";(function(scriptUrl,campaignId){if(!window.bb){window.bb=function(){
for(var _len=arguments.length,params=Array(_len),_key=0;_key<_len;_key++){
params[_key]=arguments[_key]}return window.bb.q.push(params)};window.bb.q=[]
;window.bb.campaignId=campaignId;var script=document.createElement("script")
;var firstScript=document.getElementsByTagName("script")[0];script.async=true
;script.src=scriptUrl;firstScript.parentNode.insertBefore(script,firstScript)}
})("https://shop-{sufix-country}.100shoppers.com/js/bb-shop.min.js", {your-shop-ID},0);
</script>

Cookies

Po umieszczeniu go na stronach sklepu i przejściu z BB do sklepu wśród ciasteczek w przeglądarce powinny pojawić się ciasteczka o nazwie:

 • bbuuid, bb_session_track i bb_track.

Parametry

 • {your-shop-ID} to unikalny identyfikator sklepu, który otrzymasz od Opiekuna 100SHOPPERS.
 • {sufix-country} to jest sufix, który wymagany jest dla każdego kraju poza Polską, eg. de, lt, fr.
 • Parametr trackingu wynosi domyślnie wartość zero: : {your-shop-Id},0);
 • Parametr bez trackingu wynosi wartość jeden: {your-shop-Id},1);

2. Skrypt raportujący wyświetlenie produktu

Skrypt zgłaszający nam wyświetlenie strony konkretnego produktu. Skrypt powinien być umieszczony na każdej stronie produktowej.

<script type="text/javascript">
 bb("productView", { "productId": "{your-product-id}" })
</script> 

Parametry

 • {your-product-ID} to identyfikator produktu zgodny z identyfikatorem oferty przekazywanej nam w pliku XML.

Skrypt raportujący zamówienie / transakcję

Skrypt zgłaszający nam zamówienie / transakcję, wraz z informacją o zamówionych produktach i szczegółach rozliczeniowych (prowizje). Należy go umieścić na stronie potwierdzenia zamówienia (ostatnia strona procesu zakupowego).

<script type="text/javascript">
bb("order", { "orderId": "{your-order-id}", "products": [
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}},
  ...
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}}
]});
</script> 

Parametry

 • {your-order-ID} to identyfikator zamówienia / transakcji w sklepie
 • {your-product-ID} to identyfikator produktu zgodny z identyfikatorem oferty przekazywanej nam w pliku XML.
 • {item-quantity} to liczba zamówionych produktów
 • {item-gross-price} to cena jednostkowa produktu brutto
 • {your-commission-id} to identyfikator prowizji jaka ma być naliczana od sprzedaży danego produktu; identyfikatory prowizji generowane są w panelu.

Your commission Id otrzymasz od Opiekuna 100SHOPPERS. PRowizja wynosi "0" dla sklepów wyświetlających się w widecie na stronach producentów.

Ważne

 • Wszystkie skrypty muszą działać na stronach w ramach tej samej domeny!
 • Skrypt zostanie bezpiecznie dodany do dowolnej transakcji - przed zarejestrowaniem zamówienia skrypt sprawdza, czy użytkownik pochodzi z naszego widżetu (sprawdza, czy ustawione są odpowiednie pliki cookie).
 • Używamy metody asynchronicznego ładowania JavaScript, która w żaden sposób nie wpływa na długość ładowania strony.

Ważne! W przypadku rozliczeń wg kwot netto, w panelu należy ustawić odpowiednią flagę w ustawieniach sklepu, a w zamówieniu należy dodać dodatkowy parametr ‘net’, np:


<script type="text/javascript">
bb("order", { "orderId": "{your-order-id}", "products": [
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}, "net": {item-net-price}},
  ...
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}, "net": {item-net-price}}
]});
</script>
 • bb_session_track to ciastko używane do identyfikacji konkretnego użytkownika w ramach pojedynczej sesji od przejścia z naszego widgetu do zakończenia wizyty w sklepie (czas życia -- bieżąca sesja).
 • bb_track to ciastko wykorzystywane do identyfikacji użytkownika poruszającego się w całej naszej sieci (czas życia -- jak najdłużej, domyślnie rok).
 • bbuuid to ciastko stosowane do identyfikacji ostatniego przekierowania z widgetu do sklepu; służy do rejestracji transakcji oraz poprawnego naliczenia prowizji odpowiedniemu partnerowi (czas życia -- zgodnie z ustaleniami).

Wystarczy, że dodasz nas do sekcji zaufanych partnerów (w miejscu gdzie jako sklep informujecie komu są przekazywane dane).

Pozostałe opcje:

 • Integracja za pomocą API
 • PrestaShop moduł
 • Wtyczka dla platformy Shoper
 • Google Tag Manager