Plugin (widget) multiwariantowy pozwala w ramach jednego widgetu wyświetlić oferty dla wielu wariantów tego samego produktu, np. różne kolory czy rozmiary.

IMG

Kod pluginu (widgetu)

<div 
  class="bb-widget" 
  id="{unique_id_element}" 
  data-bb-id="{your-plugin-id}" 
  data-bb-var-default="1" 
  data-bb-var-name-opt1="{variant-name}" 
  data-bb-var1-value-opt1="{variant1-value}" 
  data-bb-var1-number="{variant1_product_GTIN_number}" 
  data-bb-var1-sku="{product_manufacturer_unique_ID}"data-bb-var1-name="{_product_name_}"data-bb-var1-category="{_product_category_path_}"data-bb-var1-price="{optional_product_suggested_retail_price}"
  data-bb-var1-description="{_optional_product_short_description_}"data-bb-var1-image="{_optional_product_image_URL_}"

  ...
 data-bb-varn-value-opt1="{variantN-wartość}" 
  data-bb-varn-number="{variantN_product_GTIN_number}"data-bb-alt="{identifier_container_with_your_alternative_content}" 
><div>

gdzie::

Parametry wymagane

 • your-plugin-id =”{unique plugin_ID_to_download_in_the panel}”
 • id=”{unique_identifier_of_the_element}”
 • data-bb-var-default=”{the_number_of_the_variant_to_be_displayed_as_the_default}”
 • data-bb-var-name-opt1=”{the_name_of_the_variant}” e.g. “Series”, “Color”, “Size”; several can be specified (…opt1, …opt2 etc.);
 • data-bb-var1-value-opt1=”{the_value_of_the_next_variant}” such as “X series”, “Blue”, “XL”;
 • data-bb-var1-number=”{GTIN_number_of_the_next_variant}”
 • data-bb-var1-sku=”{your_unique_producer’s_product_ID}”
 • data-bb-var1-category=”{the_category_path_of_your_product}”
 • data-bb-add-source-params=”1=”{_the_source_extracted_from_the_utm_source_parameter_of _the_page_on_where_the_widget_is_displayed}”

Jest to nazwa źródła z którego trafił użytkownik, np, facebook, instagram.

Parametry opcjonalne

 • data-bb-var1-price=”{_catalog_suggested_price_}”
 • data-bb-var1-description=”{_product_description_}”
 • data-bb-var1-image=”{_URL_of_the_variant_image}”
 • data-bb-abpar1=”{_additional_abpar_parameter_passed_along_with_the_transactions}”
 • data-bb-alt=”{_container_ID_with_your_alternative_content_about_lacking_any_offers}”
<div id="{identifier}" style="display: none;">YOUR MESSAGE HERE</div>.

Brak ofert w widgecie

Dla parametru data-bb-alt parameter w przypadku braku ofert do wyświetlania, możesz wstawić dowolną treść lub inny element, np.baner wstawiając kod HTML. Możesz np. wyświetlić podobny lub komplementarny produkt.

Przykłady

div
  class="bb-widget"
  id="bb-widget-2"data-bb-id="34903"data-bb-add-source-params="1"data-bb-var-default="1"data-bb-var-name-opt1="Seria"data-bb-var-name-opt2="Color"data-bb-var1-value-opt1="Z-Wave 5"data-bb-var1-value-opt2="White"data-bb-var1-number="5902020528968"data-bb-var1-sku="AXT"data-bb-var1-category="Z-wave5>Safety>Sensors>Buttons"data-bb-var1-price="599"data-bb-var2-description="White saftey button"data-bb-var2-value-opt1="Z-Wave 5"data-bb-var2-value-opt2="Black"data-bb-var2-number="5902020528944"data-bb-var2-sku="BCT4"data-bb-var2-category="Z-wave5>Safety>Sensors>Buttons"data-bb-var2-price="799"data-bb-var2-description="Black saftey button"
></div>
div 
  class="bb-widget" 
  id="bb-widget-2" 
  data-bb-id="34903" 
  data-bb-var-default="1" 
  data-bb-var-name-opt1="Seria" 
  data-bb-var-name-opt2="Color" 
  data-bb-var1-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var1-value-opt2="White" 
  data-bb-var1-number="5902020528968" 
  data-bb-var2-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var2-value-opt2="Black" 
  data-bb-var2-number="5902020528944" 
  data-bb-var3-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var3-value-opt2="Blue" 
  data-bb-var3-number="5905279987227" 
  data-bb-var4-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var4-value-opt2="Green" 
  data-bb-var4-number="5905279987210" 
></div>

Ważne

Na ekranach poniżej 500px nie pokazujemy call to action w widgecie (pluginie). Jeżeli chcesz wyświetlać call to action, który kieruje do sklepów należy nadpisać własne customowe style.

.buybox-widget .bb-go-to-store { display: block !important; 
}

Inne rodzaje widgetu

 • Embedded
 • Widok popover
 • Overlay
 • Widget multiwariantowy
 • JSON