Zdecyduj jakie sklepy chcesz wyświetlać, w jaki sposób oraz spersonalizuj wygląd widgetu.

Dostępne ustawienia:

Zanim widget (plugin) pojawi się na Twojej stronie www:

 • zdecyduj jakie sklepy chcesz wyświetlać (zakładka Plguin/Dostępne sklepy)
 • zarządzaj sposobem wyświetlania sklepów, np. stwórz Rotacyjne grupy partnerów lub/i nadaj Wagę sklepom.
 • dopasuj wygląd widgetu do potrzeb strony, np. dodaj do widgetu zdjęcie i opis produktu, zawężaj oferty z wybranem statusem dostępności.

Krok 1 Wybór sklepów

Przejdź do ustawień Pluginu w panelu i następnie wybierz sklepy, które chcesz wyświetlać w widgecie (pluginie).

IMG

Krok 2 Ustaw Wagi (priorytet) dla sklepów

Funkcja Wag umożliwia Ci zarządzanie kolejnością wyświetlania sklepów w pluginie. W lewej kolumnie Sklepy wyświetlane w widgecie, przy sklepach ustaw wagę ich wyświetlania.

Im wyższa waga, tym wyżej na liście znajdzie się sklep. Sklepom, którym nie przypiszesz wagi, wyświetlą się od najniższej ceny.

IMG

Zapisz ustawienia.

Rotujące grupy partnerów

To funkcja, która umożliwia stworzenie wielu wariantów wyświetlenia sklepów w pluginie. Wszystko zależy od tego, co chcesz analizować i jaką przyjmiesz strategię.

Co możesz ustawić w ramach tej funkcji:

 • grupy rotujących partnerów, np. dwie grupy lub więcej.
 • utworzyć główną grupę partnerów, która wyświetla się zawsze. Natomiast, jeżeli w tych sklepach towar nie jest dostępny, w ich miejsce pojawią się pozostałe sklepy, należące do innej rotującej grupy.

Przykład Rotacji grup i Wag

Przykład prezentuje utworzone dwie grupy rotujące z przypisanymi wagami.

IMG

Zapisz ustawienia.

Ustawienia wyglądu widgetu i sortowania ofert

W tej sekcji ustawień widgetu:

 • Ustaw kolor wiodący, który będzie używany jako tło przycisków (call-to-action) w widgecie ( pluginie).
 • Wpisz treść call to action - przejścia do oferty sklepu.
 • Wybierz sposób prezentacji sklepu (logotyp lub nazwa+ ikona sklepu)
 • Pokaż dane produktu (zdjęcie + nazwa produktu)
 • Prezentować ceny produktu (domyślnie wyłączone).
 • Dodaj kolejną kolumnę (HTML) w widgecie.
 • Dostosuj funkcję "Rozwijana lista sklepów".
 • Użyj funkcji Status dostępności dla zawężenia ofert w widgecie.

Jeżeli nie dokonasz zmian w ustawieniach lub za pomocą własnych plików CSS otrzymasz domyślny widok👇.

IMG

Krok 1 Kolor Call-to-action

Podaj kolor, który będzie używany jako tło przycisku call-to-action w widgecie (pluginie).

IMG

Krok2 Treść dla Call-to-action

Wpisz treść call to action - przejścia do oferty sklepu, który zastąpi domyślne "Idź do sklepu".

IMG

Krok 3 Sposób prezentacji sklepów

Sklep może być wyświetlany w formie:

 • tylko logotypu sklepu
 • lub ikony + nazwy sklepu

Krok 4 Dane produktu

Ta opcja (domyślnie włączone) pozwala na wyświetlenie w pluginie zdjęcia i nazwy produktu.

IMG

Krok 5 Ceny produktu

To dodatkowa kolumna w pluginie, którą możesz włączyć i tym samym zdecydować o pokazywaniu cen produktu w sklepach.

Krok 6 Dodatkowa kolumna (HTML)

Dodaj kolumnę, jeśli chcesz dodać dodatkowe informacje do widgetu.

Krok 7 Rozwijana lista sklepów

Używając ten funkcji możesz zdecydować o liczbie sklepów, która ma się wyświetlać w pluginie. Dodatkowe oferty sklepów będą widoczne po kliknięciu w "Pokaż więcej".

Przykład, gdzie liczba wyświetlanych w pluginie sklepów wynosi 3.

IMG

Zapisz ustawienia..

Pamiętaj, aby zadbać o czytelność prezentowanych informacji w pluginie, która wpływa na konwersję.

Jakie są kolejne kroki?

 • Go to the implementation options.
 • Go to the Abpary parameter
 • How to use product landing page in social media
 • Downloading manufacturer’s product via API
 • Webhook option