Jeśli chcesz zaktualizować ustawienia osobiste, takie jak: informacje o firmie, kontaktowy adres e-mail lub zmienić hasło, przejdź do zakładki ustawień konta po prawej stronie.