Przekazywanie własnych danych i zapisywanie ich razem z transakcją. 

Parametr abpar służy do przekazywania nam dodatkowych danych, które chcesz, żebyśmy zapisali przy transakcji.

Może to być:

  • identyfikator użytkownika Twojej strony,
  • nazwa produktu,
  • identyfikator strony, na której nastąpiło kliknięcie itp.

Parametr ten można dodawać do tagu HTML.

Sposoby użycia parametru Abpar

Możes użyć parametru o nazwieabpar2

Aby wykorzystać parametr abparw pluginie (widgecie), dodaj do tagu HTML odpowiednie wartości, jak na poniższym przykładzie.

<div 
class="bb-widget" 
id="buybox-u2kg" 
data-bb-id="1" 
data-bb-oid="4751606" 
data-bb-abpar1="Value" 
</div>