Poniższy sposób integracji umożliwia pobranie danych i utworzenie własnego widgetu (pluginu).

URL wywołujący:

https://api.100shoppers.com/{your-plugin-Id}/buybox.json?{par}={value}

gdzie:

  • {your-plugin-Id} –unikalny identyfikator pluginu do pobrania w panelu.
  • {par} – parametr/y opisujący produkt

Parametry wymagane

number="{_product_GTIN_number_}"

sku="{_your_unique_manufacturer's_product ID_}"

name="{_your_products_name_}

category="{_the_category_path_of_your_product_}"

price="{_optional_product_suggested_retail_price_}"

source_url="{_page_URL_on__which_widget_is_displayed_}"

referer="{_page_referer_on_which_widget_is_displayed_}"

Parametry opcjonalne

alt="{_your_containerID_with_the_alternative_content_if_offers_are_not_avaibile_in_the_widget_}"

description="{_an_optional_product_short_description_}"

image"{_is_an_optional_product_image_URL_}"

abpar1, abpar2, abpar3="{_additional_abpar_parameters_passed_along_with_the_transaction_}"

Przykład

https://api.100shoppers.com/1/buybox.json?number={_GTIN_product_number}&source_url={_page_URL_on_which_widget_is_displayed}&referer={_page_referer_on_which_widget_is_displayed}

Przykład

https://api.100shoppers.com/1/buybox.json?number=8590669282227

Zwracane dane

{
  "status":true,
  "data":{
    "https:\/\/buybox.click\/bbclick_903_23107592":{
      "id":"23107592",
      "price":"228.00",
      "name":"euro.com.pl",
      "icon":"https:\/\/buybox.click\/uploads\/campaign\/6e8c8c57854fe01ea5d6c379a0d255610fdd2ba0.png",
      "logo":"https:\/\/buybox.click\/uploads\/campaign\/fc07cd2aa6cdeb9f2c3022c87e2fb2138e5b9a19.png",
      "type":null,
      "typeId":null,
      "typeName":"",
      "shopId":"152"
      
    },
      "https:\/\/go.buybox.click\/bbclick_903_23444116":{
        "id":"23444116",
        "price":"228.00",
        "name":"mediaexpert.pl",
        "icon":"https:\/\/buybox.click\/uploads\/campaign\/105e4bc27e08cdc6e7491708c72af2fa76bfbb49.png",
        "logo":"https:\/\/buybox.click\/uploads\/campaign\/e67ead91b125d698c9af03dfbcdc3a7b7bda81ff.png",
        "type":null,
        "typeId":null,
        "typeName":"",
        "shopId":"139"
      },
      "https:\/\/go.buybox.click\/bbclick_903_46853379":{
        "id":"46853379",
        "price":"228.00",
        "name":"Neonet.pl",
      "icon":"https:\/\/buybox.click\/uploads\/campaign\/f84884d584ffeccf90812acda7e54e0126c32909.jpeg",
        "logo":"https:\/\/buybox.click\/uploads\/campaign\/9338bf621e1a819b04b3fd648355651343090b81.png",
        "type":null,
        "typeId":null,
        "typeName":"",
        "shopId":"204"}},
        "spaceId":3,
        "trackingUrl":"https:\/\/utrack.buybox.click\/bb4publisher.js",
        "useCSS":true,
        "useTabs":false,
        "defaultTab":0,
        "rowCount":3
  
}

Ważne

Dla adresu URL produktu - do adresu URL zwracanego przez API należy dodać dwa parametry, gdzie:

bb_op="{_this_is_the_position_on_which_the_offer_is_displayed_}"

bb_oc="{_the_number_of_displayed_offers_}"

Przykład dla zapytania API dla adresu URL z powyższymi parametrami:

This is the example for an API request with the parameters specified in the URL:

https://go.buybox.click/bbclick_16342_183167581?bb_op=1&bb_oc=6
price="{_the_price_of_the_product_}"

name="{_the_name_of_the_shop_}"

icon="{_URL_address_of_the_shop_icon_}"

logo="{_URL_address_of_the_shop's_logotype}"

Inne sposoby implementacji widgetu:

  • Dodanie skryptu w kodzie stony i tagu HTML
  • Google Tag Manager