Jeśli nie chcesz wyświetlać ofert, które nie pasują do Twojej polityki cenowej, możesz użyć filtrowania cen w swojej wtyczce (widecie). Aby to zrobić, musisz dodać konkretne tagi, które znajdziesz poniżej. Możesz użyć jednego lub obu tagów.

Dolny limit ceny:

data-bb-price-bottom-limit="{bottom-price}"

Górny limit ceny:

data-bb-price-top-limit="{top-price}"

Przykład

Widget z tak dodanymi tagami, pokaże tylko oferty znajdujące się między 640,00 do 665,00:

<div 
   class="bb-widget" 
 id ="buybox-7djt"  data-bb-id="1123" 
 data-bb-number ="5906006234744"  data-bb-price-top-limit="665.00" 
 data-bb-price-bottom-limit ="640.00"> 
</div>