Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, numer NIP: 9721244748, numer REGON: 3024649290. Rozumiemy jak ważne dla Ciebie jest poszanowanie prywatności, dlatego też ze szczególną dbałością podchodzimy do zagadnienia bezpieczeństwa danych osobowych naszych Użytkowników. Zapewniamy, że ich przetwarzanie i przechowywane jest dokonywane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa przewidzianych prawem.
Simply4net prowadzi serwis pod adresem https://100shoppers.com (dalej Serwis), do przeglądania niektórych części Serwisu nie wymagamy, abyś przekazywał nam swoje dane osobowe. Należy je jednak podać podczas procesu rejestracji do Serwisu. Simply4net zbiera tylko niezbędne dane osobowe, to znaczy takie, które są konieczne do prawidłowego świadczenia przez nas usług. Podanie przez Ciebie tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Można się z nami skontaktować pisząc na adres ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, lub na adres e-mail hello@buybox.pl lub dzwoniąc na telefon pod numer +48 884 384 194.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe, które od Państwa zbieramy to: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, firmę, którą reprezentujesz, adres strony internetowej na której wyświetlają Państwo nasz widżet lub inne informacje reklamowe.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

W tym celu przetwarzamy Twoje imię oraz adres e-mail. Dane te przetwarzamy na podstawie Regulaminu, który został przez Ciebie zaakceptowany w trakcie rejestracji w Serwisie (to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO -dalej RODO).

W tym celu przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, dane firmy, którą reprezentujesz (jej nazwę, adres, numer NIP), numer konta bankowego oraz adres URL strony, którą będzie przez Ciebie używana do korzystania z naszych usług. Dane te są niezbędne do świadczenia usługi na Twoją rzecz. Dane te przetwarzamy na podstawie Regulaminu, który został przez Ciebie zaakceptowany w trakcie rejestracji w Serwisie (to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W tym celu przetwarzamy Twój adres e-mail oraz imię. Wysyłamy do Ciebie newsletter na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Możesz w każdym czasie zrezygnować z jego otrzymywania poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu w ustawieniach konta, napisać do nas na adres hello@buybox.pl lub kliknąć na odpowiedni link w dowolnym newsletterze.
W tym celu przetwarzamy takie Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zakres reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
W tym celu przetwarzamy takie Twoje dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwa firmy, którą reprezentujesz, a także dane, które nam przekażesz. Przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art 6 ust 1 lit. a) RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak zezwalają nam na to przepisy prawa.

W przypadku utrzymywania Twojego konta w Serwisie, jak również realizowania umowy, w tym w szczególności zliczania wysokości należnej prowizji z tytułu zawartych transakcji będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, dopóki będzie nas wiązać zawarta umowa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane pozyskane w związku z reklamacją będziemy przetwarzać tak długo, dopóki nie rozstrzygniemy reklamacji, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku newslettera będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, dopóki nie wyrazisz woli zaprzestania jego otrzymania.

Rozmowy przeprowadzone za pośrednictwem poczty mailowej lub okna czatu umieszczonego na naszej stronie będziemy archiwizować tak długo, dopóki nie zrealizujemy przedstawionego zadania, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dodatkowo, odrębne przepisy obligują nas do przechowywania Twoich danych przez okres przewidziany prawem, np. obowiązek legitymowania się dokumentami finansowymi (faktura, rachunek) wynikającymi z przepisów podatkowych.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą przetwarzać:

 • Nasi pracownicy w celu realizacji usług na Twoją rzecz, w tym utrzymania konta, wysyłki wiadomości, dokonania rozliczeń czy rozpatrzenia reklamacji.
 • Firma Intercom R&D Unlimited Company z siedzibą w Irlandii Stephen Court, 18- 21 St. Stephen’s Green, Dublin 2 (https://www.intercom.com), która pomaga nam w komunikowaniu się z Tobą online, a także do wysyłki newsletterów.
 • Firma Web Innovative Softare sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław (https://wfirma.pl), która dostarcza nam rozwiązań informatycznych w sektorze księgowości.
 • Firma Pipedrive OU z siedzibą w Estonii Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn (https://www.pipedrive.com/), która dostarcza nam usługę do zarządzania relacjami z naszymi klientami.
 • Firma Dropbox International Unlimited Companyz siedzibą w Irlandii, przy Park Place, Hatch Street, Dublin 2, która dostarcza nam rozwiązania chmurowe, które wykorzystujemy do elektronicznego obiegu dokumentów księgowych.
 • Firma Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, przy Grand Canal Square 4, Dublin 2, za pośrednictwem której prowadzimy kampanie marketingowe, oraz za pośrednictwem której prowadzimy komunikację.
 • Firma SWLEX Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Szelągowskiej 49, 61-626 Poznań, która prowadzi dla nas księgowość i obsługę prawną.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Masz prawo uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to w jakim celu i zakresie, na jakiej podstawie oraz jak długo będziemy je przetwarzać, a także komu te dane udostępniamy.
 • Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli chcesz skorzystać z tego prawa, napisz do nas na adres e-mail: hello@buybox.pl.
 • Masz prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • zgoda, na której opiera się przetwarzanie została przez Ciebie cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wniosłeś sprzeciw o którym mowa w pkt. 7 oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Jeżeli według Ciebie dane są niekompletne lub nieprawidłowe, w takim przypadku masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas żądania do sprostowania danych.
 • Masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, na przetwarzanie danych osobowych.
 • Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa.
 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec tego, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli to zrobisz, zaprzestaniemy ich przetwarzania, o ile nie będziemy mieli innych podstaw do tego by to robić.
 • Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam zostały podane. Masz również prawo żądać abyśmy przesłali te dane innemu administratorowi, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy: a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych zaprzestaniemy ich przetwarzania; b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c. nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń; d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – wówczas do czasu stwierdzenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy oraz czy są one nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 

Automatyczne przetwarzanie danych

Nasz Serwis korzysta także ze statystyk Google Analytics. Pozwala to zapoznać się nam z tym, które treści dostępne w Serwisie były dla Ciebie najbardziej interesujące – dostarcza to nam wiedzy co do tego, która strona Serwisu cieszy się największym zainteresowaniem. Pozwoli to wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom i potrzebom. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie tych danych przez Google Analytics w tym zakresie.

W tym przypadku jednak nie przetwarzamy danych osobowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie działania, możesz wyłączyć odpowiednie ustawienia z poziomu swojej przeglądarki lub pobrać odpowiednią wtyczkę dostępną pod tym adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Analizując zebrane dane możemy kierować do osoby fizycznej korzystającej z naszych usług spersonalizowane informacje handlowe związane z naszymi usługami, jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane. Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych dostępnych np. w serwisie Facebook. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.

 

Pliki cookies

Simply4net korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies: sesyjnych, które przechowywane są na Państwa urządzeniu tak długo, dopóki Państwo nie wylogują się z Serwisu lub nie zostanie wyłączona przeglądarka internetowa którą Państwo użytkują. Korzystamy także z plików Cookies „stałych”, które znajdują się na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte.

Pliki Cookies ponadto służą do celów monitorowania ruchu w serwisie. Nie zbierają one żadnych danych osobowych, a wykorzystywane są do celu ulepszenia Serwisu i do celów statystycznych.

Mogą Państwo w każdym czasie usunąć pliki Cookies lub wyłączyć możliwość zapisywania tych plików z poziomu przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają. Jednakże w takim wypadku Simply4net nie gwarantuje poprawności funkcjonowania serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z mechanizmem zarządzania plikami Cookies dostępnym na stronach producentów przeglądarek internetowych.

Dla najbardziej popularnych przeglądarek podajemy odpowiednie linki:

 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Aktualizacje

Simply4net ma prawo w każdym czasie aktualizować zapisy znajdujące się w niniejszej Polityce Prywatności poprzez publikacje tekstu jednolitego w Serwisie na stronie https://100shoppers.com/pl/privacy-policy/.

 

Kontakt

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pytania odnośnie polityki prywatności, regulaminu lub tych, które dotyczą usług jakie świadczymy. Będziemy wdzięczni za każdą opinię lub uwagę, którą zechcesz się z nami podzielić. Prosimy kierować je na nasz adres hello@100shoppers.com.

Administratorem Danych Osobowych jest Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, numer NIP: 9721244748, numer REGON: 3024649290.