Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł netto, do której należy doliczyć podatek Vat w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Partnerowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł.

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia