Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł netto, do której należy doliczyć podatek Vat w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Partnerowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł.

Cookies

Our website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this. See our Politykę Prywatności to check how you can control cookies on your device.

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia