O rozpoczęciu korzystania z usług Organizatora (100shoppers) i opłaceniu pierwszego abonamentu przez klienta, Organizator poinformuje Partnera za pomocą wiadomości e-mail w terminie do 5 dni. Rozliczenie wynagrodzenia będzie następowało w okresach miesięcznych na podstawie wystawionego dokumentu rozliczeniowego.

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia