Tak, możesz skontaktować nas z producentem, wysyłając wiadomość, dodając w DW e- mail naszego Partnership Manager Tomka: t.jaruga@100shoppers.com, przedstawiając nas sobie do dalszych rozmów.

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia