Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego.

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia